חיפוש
  • קובי חן מגשר

גישור סכסוכי ירושה או צוואה

עודכן ב: מרץ 29


סכסוך ירושה או צוואה? המאמר הבא עבורכם

כאשר אדם נפטר במדינת ישראל, רכושו יחולק על פי שני כללים. הראשון - רצונו של אותו אדם כפי שהובע בצורה ברורה בצוואתו. השני - אם לא הייתה צוואה כזו, הרכוש יחולק למשפחתו בהתאם למערכת כללים ידועה מראש, המבוססת על הקשר של כל אחד מבני המשפחה למנוח. לכאורה, מדובר בכללים נוקשים שאינם נתונים למשא ומתן. אך, כמו בנושאים רבים בדיני משפחה, לעיתים הצדדים יכולים להציג בפני בית המשפט טיעונים תומכים, שישנו את הדרך שבה יפסק הדין ויחולק הרכוש. לדוגמה, יתכן ויוצגו שתי צוואות שונות, תובא הקלטה המעידה על רצון המנוח או שהחלטה שונה של הילדים והאלמנ/ה ישנו את חלוקת הרכוש.


הליכים אלה יכולים להתבצע בבית המשפט ועשויים להיגרר לאורך שנים רבות, במיוחד אם שני הצדדים מביאים בפני בית המשפט טענות הגיוניות ומסמכים המגבים את טענותיהם. דרך נוספת למציאת פתרון לסכסוך היא באמצעות תהליך גישור. תהליך זה נועד לפתור בדרך של הסכמה את המחלוקת בדבר חלוקת הרכוש, כאשר תוצאות הגישור יובאו לחתימת שופט, ויזכו לתוקף משפטי של פסק דין. במאמר זה נדון בהרחבה על חוק הירושה, אילו מחלוקות עלולות להיווצר גם אם הייתה צוואה, ומהם יתרונות הגישור על הליך משפטי. כיצד יחולק רכושו של אדם שלא השאיר צוואה? חוק הירושה נועד למנוע, ככל האפשר, מחלוקות בין בני משפחה קרובים הטוענים לחלקם בירושה. נסקור בקצרה במילים פשוטות את דבר החוק. עם נפטר לא השאיר אחריו צוואה על פי חוק הירושה, בן/ת זוגו יקבלו מחצית מרכושו, וילדיו יתחלקו ברכוש הנותר. אם לא היו לנפטר ילדים אז בן/ת זוגו יקבלו את הרכוש הנותר אלא אם הוריו בחיים. אם אחד מהוריו עדיין חי, בן הזוג יקבל מחצית מהרכוש וההורים את המחצית השנייה. דירת המגורים, הרכב והמיטלטלין של הנפטר ישארו בדרך כלל בידי בן הזוג.החוק מציין גם מקרים מורכבים יותר שבהם יש בן זוג ואחים, כאשר לנפטר לא היו ילדים, ומחלק ליורשים את הרכוש ביחס שונה (בדרך כלל שני שליש לבן הזוג ושליש לאחים). אם לבן הזוג היו ילדים, אך הם אינם בחיים עוד, נכדיו יקבלו את החלק השייך להוריהם ויתחלקו ביניהם.


לכאורה, חוק זה כולל בתוכו מקרים נפוצים רבים של חלוקת רכוש בין האחים ובין בני הזוג לילדים. עם זאת, פעמים רבות בני משפחה טוענים שמגיע להם חלק גדול יותר בירושה, נכס מסויים המועדף על פני נכס אחר או סכום מזומן מחסכונותיו של הנפטר שהובטח להם אך לא נרשם בירושה.


במקרה זה סכסוך יורשים עשוי להתחיל מחלוקת מלאת רגשות, שבהן כל צד בטוח בזכויותיו ומוכן להילחם עליהן. מדוע במהלך סכסוכי ירושה אנשים נוטים להיות רגשיים יותר? סכסוך בין יורשים מקשר בין שלוש סיטואציות המתרחשות בטווח זמן קרוב זה לזה. הראשונה היא אובדן של בן משפה קרוב, לעיתים האדם הקרוב ביותר כמו בן זוג או הורה. השנייה, אירוע חיים זה עשוי להשפיע במידה רבה על מצבו הכלכלי של אותו אדם. לעתים מדובר במפרנס העיקרי או היחיד בבית, ולאחר מותו קיים חשש מהקיום הכלכלי ממשכורת אחת או פחות במשפחה. הסיטואציה השלישית היא הציפייה לקבלת ירושה שעשויה להוות הון ראשוני לדירה או קבלה של נכס למגורים. אם ציפייה זו אינה מתממשת בגלל קרוב משפה אחר הטוען לחלקו בירושה, הדבר עשוי להתחיל סכסוך ארוך וכואב.


משפחות רבות נעזרות בעו"ד לענייני משפחה, ובוחנות אפשרות להתחלת הליכים משפטיים כדי לקבל את החלק המגיע בירושה. לא תמיד קל לתבוע או להיתבע על ידי קרוב משפחה אחר כמו: הורה, בן, דוד וקרובי משפחה אחרים המתעקשים כי חלק בירושה מגיע להם. לכן, קיימים כלים נוספים לטיפול בסיטואציה הכואבת כמו גישור ירושה.


מהו גישור לצורך הסכמה על חלוקת ירושה?

תפקידו של מגשר ירושה וצוואות הוא ליישב את הסכסוך בין בני המשפחה, ולבחון את טענותיהם של כל הצדדים, כדי להבין את רצונו של המנוח ואת האינטרסים השונים של בני המשפחה. תהליך זה מתבצע תוך הכרות עם הסיטואציה הרגשית המורכבת המלווה את האבל, וכן עם מכלול הקונפליקטים בין בני המשפחה שנוצרו עם השנים. לגישור יש יתרונות רבים מול הליך משפטי. נסקור אותם בקצרה:


שומרים על הלכידות המשפחתית גם לאחר חלוקת הרכוש. לעיתים, במהלך הגישור יועלו נושאים הקשורים לתחושה של אפליה בין אחים, בין בני זוג לקרובים נוספים או קשר רעוע בין המנוח להוריו. המגשר הופך לצד ניטרלי המסוגל לפתור את הסכסוך באופן שיאפשר לבני המשפחה לשמור על קשרים טובים ביניהם גם בעתיד, לאחר שחלוקת הרכוש בוצעה.


לאורך המשא ומתן, פעמים רבות שני הצדדים שוכחים כי הקשר ביניהם ממשיך גם לאחר תקופה לא נעימה זו. הם עדיין ימשיכו להיפגש בחגים ובמפגשים משפחתיים אחרים. לגישור, בניגוד להליך משפטי אחר, יש יתרון משמעותי בשימור קשרים אלה בעתיד.


בדומה לתהליך של גירושין, העשוי להתבצע במהלך גישור או דיון משפטי, כאשר שני הצדדים מגיעים להסכמה תוך הבנה מלאה של הצד השני, תוצאות הגישור יכולות לטהר את האווירה בין הצדדים לשנים שיבואו בעתיד. המגשר מבין את משמעות הרכוש עבור בני המשפחה השונים לצד המורכבות הרבה ביחס בין בני המשפחה, לכל אחד מהצדדים עשויה להיות גם תפישה שונה של הרכוש עצמו. ילד שגדל בדירת המגורים של הוריו במשך חייו, מתייחס לדירה זו כמקום בטוח, במשמעות הרחבה יותר של בית. הוא עשוי לראות את המקום כמבצר בטוח שבו ירצה להמשיך ולגדל גם את ילדיו. בניגוד אליו, בן משפחה רחוק יותר כמו בן זוג חדש של ההורה שנפטר, עשוי לתפוש את דירת המגורים כנכס בעל שווי כלכלי אותו יוכל למכור בעתיד או להשכיר כהכנסה מניבה. לכן, כאשר הילד מתעקש לקבל לידיו את דירת המגורים שבה גדל, יתכן והמשמעות הרגשית של נכס זה תהיה גדולה יותר מהמשמעות הכספית.


מגשר מנוסה יוכל לבדוק עם שני הצדדים חלופות שונות, ולהציע חלוקה אחרת של הרכוש, להסכים על פיצוי כספי בתמורה לוויתור על הנכס של מי מהצדדים או להציע חלוקה הוגנת של הרכוש, כאשר אחד מהצדדים מוסיף תשלום כדי לשמור את הנכס בידיו. בדיונים אלה עשוי גם לעלות גילו של בן הזוג, האם הוא משתכר מהכנסה נוספת למחייתו? או שאולי הוא תלוי בנכס כדי שיכלכלו כל חייו. כל הדיונים הללו עשויים להוות שיקולים שישפיעו על ההסכם הסופי.


מה עושים במקרה שלא הושגה הסכמה בתהליך הגישור?

פתרון של גישור בכל סכסוך ירושה יהיה בדרך כלל הטוב ביותר עבור הצדדים, משום שהוא מושג בדרך של הסכמה הדדית, תוך התחשבות ברגשות ורצונות של הצדדים השונים. המגשר בדרך כלל יוכל להציע פתרונות יצירתיים, עליהם בני המשפחה לא חשבו קודם לכן. עם זאת, לעיתים הצדדים


לא מצליחים להגיע להסכמה הדדית. במקרה זה, תמיד נשמרות הזכויות של שני הצדדים לחזור לכותלי בית המשפט, ולתת לשופט בית הדין לענייני משפחה להכריע בדבר חלוקת הנכסים, המטלטלין והכספים בין היורשים.


לסיכום, אם מצאתם עצמכם לא מסכימים עם בני המשפחה בדבר חלוקת רכושו של אדם שנפטר או מטילים ספק בדבר כשרותה של הצוואה והדרך שבה נכתבה, יתכן וכדאי לכם לבחון אפשרות של גישור. בחירת האדם הנכון, בעל הרגישות המתאימה והניסיון בפתרון המחלוקת בתחום זה, יכולה לשמור על הלכידות המשפחתית, ולהבטיח כי תוכלו לפתור את הסכסוך בדרך הטובה ביותר. קובי חן מגשר ומיישב סכסוכים יוכל לסייע לכם לפתור את המשבר על הצד הטוב ביותר

24 צפיות

צור קשר

פרטי קשר

ניווט באתר

קישורים

נייד:050-8312222

טלפון: 073-3744685

תובל 34 רמת גן 

  • LinkedIn